Prosjekter

Dalane Energi

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft, Dalane Energisalg, Enida, Altifiber, Rogaland Industrinett, Skina, Egersund Landstrøm og North Sea Energy Park.
Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Dalane Energi

Leveranser fra Megabite:

  • Nettsider
  • Innholdsmarkedsføring
  • Digital- og avisannonsering
  • Sosiale medier
  • Søk / Google Ads
  • Markeds- og kampanjemateriell
  • Messestands
  • Filmer og foto
  • Logo og visuell identitet
  • Strategi, konseptutvikling
Jærkraft logo
Jærkraft ikoner
Jærkraft annonser
Jærkraft aksidens
Dalane Energi logo
Dalane Kraft logo