Prosjekter

Jærkraft

Jærkraft er et helt nytt kraftselskap av og for jærbuen. Jærkraft leverer fornuftige strømavtaler til alle på Jæren – bønder, bedrifter, organisasjoner og private. Bak jærkraft står Hå Energi AS og Dalane Energisalg AS.
Jærkraft hovedbilde
Leveranser fra Megabite

  • Logo og visuell identitet
  • Strategi, konseptutvikling
  • Nettside
  • Kampanjer og markedsmateriell
Jærkraft logo
Jærkraft ikoner
Jærkraft annonser
Jærkraft aksidens
Jærkraft profilmanual