Prosjekter

North Sea Energy Park

North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.

Leveranse fra Megabite:

  • Nettside
  • Markedsmateriell
  • Film og foto
  • Messestands
  • Logo og visuell identitet
  • Idé og konseptutvikling
North Sea Energy Park logo
North Sea Energy Park nettside
Rollup North Sea Energy Park
Rollup North Sea Energy Park
North Sea Energy Park illustrasjon
North Sea Energy Park illustrasjon