Prosjekter

Petoro

Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS

Petoro

 Leveranse fra Megabite:

  • Nettside
  • Webdesign
  • Hosting
Petoro nettside
Petoro nettside
Petoro nettside