Tjenester

Idé- og konseptutvikling

Gode ideer er et resultat av innsikt, kunnskap og kreativitet. Vi utvikler konsepter som sikrer en «rød tråd» på tvers av alle medier.

En helhetlig tilnærming til idé- og konseptutvikling

Reklame og kommunikasjon handler om å skape engasjement som gir mottaker en merverdi. Vårt mål er å gjøre bedriften, produktene eller tjenestene dine kjent, kjøpt og likt. For oss handler det om engasjere målgruppen og skape effekt i markedsføringen, slik at du når dine mål.

I Megabite går strategi, idé og produksjon hånd i hånd. En god idé er forankret i en strategi med definerte og realistiske mål. Idéutvikling er en viktig del av vår arbeidsmåte og tilnærming til målgrupper og markeder. Ideen skal styrke målgruppenes oppfatning av produktet, tjenesten eller bedriften, den skal være tydelig, lett å kjenne igjen og den skal forenkle kundereisen til målgruppen din.

Vi har en helhetlig tilnærming til idé- og konseptutvikling for å sikre synlighet og effekt i egne, fortjente og betalte kanaler på kort og lang sikt. I Megabite er vi opptatt å finne riktig medieløsning for oppgaven. Hvilke kanaler vi velger avhenger av målet, ambisjonsnivået, budsjettet og strategien vi legger opp sammen med deg.

 

Vi kan hjelpe deg med:

  • Kommunikasjonskonsepter
  • Reklamekampanjer
  • Design
  • Moodboards
  • Budskap, tekst og innhold
  • Manus og storyboard

Noen av våre kunder og prosjekter